Trycksatta anordningar utbildning

Trycksatta anordningar
De nya föreskrifterna heter Användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3, och gäller fr.o.m. den 1 december 2017. Trycksatta anordningar kan till exempel vara pannor, kokkärl, brandsläckare, kylmaskiner och cisterner. 1,1 miljoner arbetstagare jobbar där det finns trycksatta anordningar.
För vem passar utbildningen?
Kursen vänder sig till alla som berörs av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av trycksatta anordningar.


Pris 1,800.00 kr


Språk tillgängliga:

 • Svenska 
 
 
 
 
Trycksatta_anordningar_utbildning

Beskrivning


Trycksatta anordningar finns i de flesta branscher Exempel på anordningar är:


 • Luftbehållare på tryckluftskompressorer
  Pannor för kraft- eller värmeproduktion.
  Tryckkärl i processer t.ex. massakokare, kemiska reaktorer.
  Centralgassystem.
  Kokgrytor.
  Lagringstankar för gas t.ex. gasoltankar, svaveldioxid och tankar för lagring av djupkylda kondenserade gaser. Cisterner för lagring av flytande fluider.
  Tryckluftsbehållare med tillhörande tryckluftssystem.
  Kylmaskiner.
  Gasflaska, bärbar brandsläckare eller flaska för andningsapparatur.


Certifikatets giltighetstid: fem år


Kursinnehåll


Översikt av gällande regelverk:

 • Lagar, föreskrifter, förordningar & direktiv Villkor för trycksättning
  Kontrollklass
  Första kontroll
 • Återkommande kontroll
  Riskbedömning och åtgärdsprogram
  Dagliga rutiner, säkert arbete
  Nyinvesteringar och projekt
  Reparation och ombyggnad
  Teoriprov


De nya föreskrifterna om användning och kontroll av trycksatta anordningar AFS 2017:3, kompletterad med föreskrifterna om användning av arbetsutrustning

(AFS 2006:4) samt systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), och Arbetsmiljölagen kap 3, 8 §, ersätter följande föreskrifter som då upphävs:

Användning av trycksatta anordningar AFS 2002:1,
Besiktning av trycksatta anordningar AFS 2005:3,
Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar AFS 2005:2, Gasflaskor AFS 2001:4.
Vidare tillkommer följande ändringsföreskrifter:
AFS 2017:4 Ändring i föreskrifter om Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19), AFS 2017:5 Ändring i föreskrifter om Gaser (AFS 1997:7).

ID06

Vill du koppla dina utbildningar till ditt ID06-kort? Brandskyddskoncept är ackrediterad kompetensregistrartor och kan registrera samtliga utbildningar du har gått hos oss.


Kontakta oss så hjälper vi dig.

Brandskyddskoncept försäkrade via IF
Brandskyddskoncept medlem i Svebra
Brandskyddskoncept återförsäljare av dafo brand
Brandskyddskoncept heta arbeten arrangör
Brandfarliga_arbeten_utbildning
Brandskyddskoncept medlem i HLR rådet

Undrar du något eller vill boka utbildning?

Brandskyddskoncept blogg
Brandskyddskoncept instagram
Brandskyddskoncept Facebook
Brandskyddskoncepts hemsida
Brandskyddskoncept

en del av

Nordic Group Concept AB

org. nr. 559114-2426