Bakgavellyft utbildning

Bakgavellyft
För att få använda bakgavellyft måste föraren ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd. Kunskaperna om säker användning av bakgavellyft ska vara dokumenterade.
Vi tagit fram en webbaserad kurs som gör det möjligt att dokumentera teoretiska kunskaper.


Pris 650.00 kr


Språk tillgängliga:

  • Svenska 
  • Engelska
  • Polska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godkänner
 
 
Bakgavellyft_utbildning

Beskrivning


För att få använda bakgavellyft måste föraren ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd. Kunskaperna om säker användning av bakgavellyft ska vara dokumenterade. Vi tagit fram en webbaserad kurs som gör det möjligt att dokumentera teoretiska kunskaper.


Kursinnehåll:
Lagar, föreskrifter och förordningar

Arbetsgivarens & arbetstagarens skyldigheter Ergonomi
Uppbyggnad
Drift

Manövrering Egenskaper Användningsområde Begränsningar Underhåll

Kontroll
TeoriprovEn arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.
Den arbetande som inte omfattas av första stycket men använder lyftanordningar eller lyftredskap på ett gemensamt arbetsställe skall ha motsvarande dokumentation tillgänglig på arbetsstället.


Arbetstagare och inhyrd personal skall ha arbetsgivarens respektive inhyrarens skriftliga tillstånd att använda en maskindriven lyftanordning.
Tillståndet skall upplysa om vilka typer av lyftanordningar, lyftredskap och arbetsuppgifter som omfattas.
Kraven på dokumentation och tillstånd gäller inte vid användning av hissar.
Kursen bakgavellyft tar cirka 1-2 timmar och avslutas med ett teoretiskt test. Den som blir godkänd kan skriva ut ett kursintyg och ett underlag för körtillstånd. För att tillståndet ska vara giltigt krävs arbetsgivarens underskrift.


OBS.....

Tid för att göra kurs är satt till 2 månader, därefter stängs kursen automatiskt och för att öppna den igen så tar vi ut en administrativavgift på 295kr ex moms.