LIFTUTBILDNING STOCKHOLM

Liftutbildning i Stockholm varje vecka. Kurs pris från 1400kr.

Vi erbjuder godkänd och kvalitetssäkrad liftutbildning i Stockholm eller på plats hos er.

LIFTUTBILDNING enligt LLP

Liftutbildning med praktisk och teoretisk träning för säkert arbete med mobila platförmer som skylif, saxlift och bomlift.


Vi erbjuder liftutbildning i Stockholm, eller på plats hos er. 

I Sverige används mobila arbetsplattformar/liftar mer och mer inom många olika branscher. Tidigare tilläts i stort sett vem som helst att köra. Men olyckorna har varit många och ett antal dödsfall har inträffat. Därför har kraven skärpts. Nu krävs utbildning för att använda liftar. En olycka får inte inträffa på grund av bristande kunskap om liftens funktion eller de säkerhetsregler som gäller.


För dig som

Utbildningen vänder sig till alla som använder mobila arbetsplattformar, även till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt liftar.

Förkunskaper

Deltagaren måste ha fyllt 18 år och ha god förståelse för det svenska språket. Inga övriga förkunskaper krävs.

Liftutbildning_stockholm
Fallskyddsutbildning_Stockholm

Liftutbildning Webbkurs


Pris 1400kr per deltagare

Målsättning efter godkänd kurs ska deltagaren:Olycksstatistik

Arbetsmiljölagen & Arbetsmiljöverket

Liftutbildningsrådet

Stabilitet

Konstruktion & uppbyggnad

Dagliga kontroller och fortlöpande tillsyn

Säkert handhavande

Säkerhetsfunktioner på liften


Teoretiska moment


Praktiska moment 

Kursen kan hållas hos kund.

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat.

Pris 1690kr ex moms per person (instruktörsled utbildning)


Intresseanmälan Liftutbildning

 
 
 

Vad säger lagen ?


Enligt AFS 2006:6 29 § får en lyftanordning endast användas av den som är förtrogen med arbetet och som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för en säker användning. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift. I föreskriftens kommentarer till 29 § står att svensk standard ger råd om innehåll för utbildning av förare av mobila arbetsplattformar.


Svensk standard är SS-ISO 18878:2013 Mobila arbetsplattformar – Utbildning för operatör (förare). Liftläroplanen LLP är utformad efter denna standard.

 

Liftutbildning i Stockholm varje vecka. Kurs pris från 1400kr.

Vi erbjuder godkänd och kvalitetssäkrad liftutbildning i Stockholm eller på plats hos er.

ID06

Vill du koppla dina utbildningar till ditt ID06-kort? Brandskyddskoncept är ackrediterad kompetensregistrartor och kan registrera samtliga utbildningar du har gått hos oss.


Kontakta oss så hjälper vi dig.

Brandskyddskoncept försäkrade via IF
Brandskyddskoncept medlem i Svebra
Brandskyddskoncept återförsäljare av dafo brand
Brandskyddskoncept heta arbeten arrangör
Brandfarliga_arbeten_utbildning
Brandskyddskoncept medlem i HLR rådet

Undrar du något eller vill boka utbildning?

Brandskyddskoncept blogg
Brandskyddskoncept instagram
Brandskyddskoncept Facebook
Brandskyddskoncepts hemsida
Brandskyddskoncept

en del av

Nordic Group Concept AB

org. nr. 559114-2426