Brandutbildning

BRANDKURS - GRUNDLÄGGANDE BRANDKUNSKAPVi  genomför utbildningen i våra lokaler, alternativt kommer  till era lokaler och anpassar utbildningen efter era behov.

Kursen Grundläggandei brandkunskap ger god teoretisk kunskapi att förebygga bränder och deltagarna får även öva sig i att släcka.

Lagen om skydd mot olyckor trädde i kraft 2004 och i den ligger

ett stort ansvar för brandskyddet på det enskilda företaget och dess anställda.

Detta innebär att allt som erfodras för att förhindra att en brand uppstår åligger företaget.


Kursen ger grundläggande kundskaper, både teoretiskt och praktisk


Kursbevis:

Efter genomförd kurs erhåller alla deltagare ett kursintyg.


Kursens innehåll:


 • Vår studieplan för denna kurs går att skräddarsy tillsammans med oss beroende på vilka önskemål och

förutsättningar Ni har på Ert företag. • Lagstiftningar
 • Lagen om skydd mot olyckor – LSO
 • Genomgång av larmrutiner och handlingsplan på Er arbetsplats eller förening
 • Brandkunskap


 • Hur uppstår en brand – ”Brandtriangeln”
 • Brandförlopp
 • Bedömningar
 • Agerande
 • Brandförebyggande åtgärder


 • Brandrisker
 • Brandorsaker
 • Byggnadstekniskt brandskydd


 • Brandceller
 • Utrymningsvägar
 • Larmvägar


 • Brandvarnare/Utrymningslarm
 • Larmning 112


Praktiska moment:


 • Praktisk handhavande med brandsläckare
 • Förevisning med kokkärl
 • Släckning av brand i kläder i olika situationer

Brandutbildning Stockholm
Grundläggande brandutbildning stockholm

BRANDÖVNINGEn brandövning är en övning där man simulerar att en brand har brutit ut, och genomför en utrymning. Brand- eller utrymningsövningar ger två viktiga delar av det obligatoriska systematiska brandskyddsarbete, SBA, som alla verksamheter enligt lag skall bedriva. Övningens syfte är att ge de som övar en vana vid vad de ska göra, så att chansen att de agerar rätt när en brand verkligen bryter ut ökar, men kan dessutom röja systemets svaga punkter.


Utrymningsövningar i skolor brukar gå ut på att eleverna under lärarens ledning ska ta sig lugnt och ordnat ut ur byggnaden, återsamlas på en i förväg angiven återsamlingsplats och räknas in, så att ingen blivit kvar i skolbyggnaden.

Grundläggande brandutbildning

Öppna kursstarter

Pris 890 kr inkl moms/person Tid: 3h

För företag och organisationer, privata personer, kursintyg.

Kaffe och fika ingår / Brandskyddskoncepts lokaler


xxxxxxxxxxxx
 
 
 
 
Godkänner
 
 

Grundläggande brandutbildning er företag i Stockholm och övriga kommuner som Solna, Kista, Huddinge, Hanninge, Lidingö, Täby, Nacka med fler.

Målgrupp: Samtliga

Tid: 3 h

Max antal deltagare: 30

Priser:

 • upp till 10 pers 4 tkr ex moms
 • 10 till 15 pers 5 tkr ex moms
 • 15 till 20 pers 6 tkr ex moms
 • 20 till 25 pers 7 tkr ex moms
 • 25 till 30 pers 8 tkr ex moms

Om ni är fler  än 30 pers ring för offert.

Brandutbildning Brandskyddskoncept

Om LSO lagen

Lagen om skydd mot olyckorDen 1 januari 2004 trädde lagen om skydd mot olyckor i kraft. För dig som arbetar med brandsäkerhet i organisationer, företag eller offentlig sektor är det viktigt att veta att lagen lägger ett stort ansvar på den enskilde. Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) är den viktigaste lagen när det handlar om brandskyddsarbete. Här beskrivs vilka skyldigheter som gäller för myndigheter, företag och organisationer. Även privatpersoner har skyldigheter, som att larma om man upptäcker en olycka.


Lagen om skydd mot olyckor (LSO) reglerar bland annat kommunens (räddningstjänstens) uppgifter och vilken myndighet som har ansvaret för räddningsinsatser i olika sammanhang. I lagen hittar man också grunden för kravet på att alla ska jobba systematiskt med brandskyddet. Lagen förtydligas genom förordningen (SFS 2003:789) och föreskrifter och allmänna råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Det allmänna rådet om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3, handlar om hur brandskyddsarbetet bör se ut. Här fastställs vilka som bör dokumentera sitt brandskyddsarbete och vad dokumentationen bör innehålla.


Brandutbildning_Stockholm_Brandskyddskoncept