Bas P och U webbutbildning

Bas P och U webbutbildning

Med vår webbtentamen kan du effektivt validera dina kunskaper i arbetsmiljölagstiftning och arbetsmiljöansvar med fokus på arbetsuppgifterna för BAS P och BAS U.

Utbildning i byggarbetsmiljösamordning för BAS-P och BAS-U är ett krav för godkänd byggarbetsmiljö. Den första januari 2009 ändrades Arbetsmiljölagen gällande bygg- och anläggningsarbeten. Byggherren ska utse en byggarbetsmiljösamordnare för projektering (BAS-P) och en för utförande delen (BAS-U). Vår kurs vänder sig till alla personer i arbetsledande positioner med ett övergripande arbetsmiljöansvar. Efter godkända prov kan man verka som byggarbetsmiljösamordnare.


Vem är kursen för?

Utbildningen vänder sig till alla med tidigare erfarenhet från bygg- och anläggningsarbete i arbetsledande ställning till exempel Arkitekt, Egenföretagare, Byggherrar, Byggledare, Platschefer, Arbetschefer, Projektörer, Konsulter, Arbetsledare, Projektledare, Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljösamordnare m.fl.., som ska verka som BAS-P/BAS-U på ett byggprojekt. Denna utbildning är även värdefull för andra i arbetsledande positioner, som sitter på ett övergripande ansvar för byggarbetsmiljön.


Vad säger lagstiftningen?

Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.

Efter godkända teoretiska prov utfärdas ett utbildningsbevis för byggarbetsmiljösamordnare.


Pris 1800kr ex moms.


Språk tillgängliga:

  • Svenska
  • Engelska
  • Polska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godkänner
 
 
BAS P_och Bas_U_utbildniong

Del av Kursinnehållet


Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen Arbetsmiljöplan och förhandsanmälan Arbetsmiljöansvar och straffansvar Systematiskt arbetsmiljöarbete Organisatorisk och social arbetsmiljö

Metoder för riskbedömningar
Ansvar och uppgifter för Bas P/U & Byggherren
Lagar och föreskrifter
Orientering om de föreskrifter (AFS:ar) som berör dig som BAS-U och BAS-P
I kursen har du material och mallar som du kan använda i ditt arbete som Bas P och Bas U.


Kurslitteratur

All kurslitteratur som du behöver för att klara webbtentamen har vi med i utbildningen.

För dig som vill ha alla dokument i bokform kan beställa boken Arbetsmiljöregler från Sveriges Byggindustrier för 325kr


https://byggforetagen.se/foretagsservice/


Kursen avslutas med 3 kunskapsprov

Efter genomgången kurs och prov utfärdas utbildningsbevis från oss som styrker din kompetens.


OBS.....

Tid för att göra kurs är satt till 2 månader, därefter stängs kursen automatiskt och för att öppna den igen så tar vi ut en administrativavgift på 295kr ex moms.