Kvartsdamm

Kvartsdamm  Utbildning

Kvarts är ett naturligt ämne som förekommer i de flesta bergarter och är ofarligt så länge det inte bearbetas. När det väl börjar bearbetas, som vid slipning, borrning eller bilning i betong, frigörs ett damm som är hälsofarligt. Kvartsdamm finns på många arbetsplatser. Du kan vara utsatt för kvartsdamm om du arbetar inom byggbranschen, gruv- och stenindustrin, krossning och malning av sten, stålverk, gjuterier, tillverkning av betongelement eller tunneldrivning.

Utbildningen bygger på AFS 2015:2 och riktar sig till alla som leder arbete eller arbetar i miljöer där kvarts- och stendamm förekommer. Efter genomförd utbildning har deltagaren teoretiska kunskaper om vad som krävs för att arbeta säkert samt vilka lagkrav som ställs på arbetstagare och arbetsgivare. Vidare får deltagaren djupare kunskap om risker i arbetet och vilken hjälp som finns att tillgå för att arbeta säkert.


Pris 650.00 kr ex moms


Språk tillgängliga:

 • Svenska
 • Engelska
 • Polska


 
 
 
 
Webbutbildning_kvartsdamm

Beskrivning

Kvartsdamm

Kvarts är ett naturligt ämne som förekommer i de flesta bergarter och är ofarligt så länge det inte bearbetas. När det väl börjar bearbetas, som vid slipning, borrning eller bilning i betong, frigörs ett damm som är hälsofarligt. Kvartsdamm finns på många arbetsplatser. Du kan vara utsatt för kvartsdamm om du arbetar inom byggbranschen, gruv- och stenindustrin, krossning och malning av sten, stålverk, gjuterier, tillverkning av betongelement eller tunneldrivning.

Utbildningen bygger på AFS 2015:2 och riktar sig till alla som leder arbete eller arbetar i miljöer där kvarts- och stendamm förekommer. Efter genomförd utbildning har deltagaren teoretiska kunskaper om vad som krävs för att arbeta säkert samt vilka lagkrav som ställs på arbetstagare och arbetsgivare. Vidare får deltagaren djupare kunskap om risker i arbetet och vilken hjälp som finns att tillgå för att arbeta säkert.

 

Kvarts- och stendamm i arbetsmiljön – Vad säger lagen?

Enligt AFS 2015:2 22§ ska arbetsgivaren se till att alla som leder eller utför ett arbete som
medför hantering av kvartshaltigt material har tillräckliga kunskaper om de hälsorisker som är förknippade med hantering av kvartshaltigt material samt om hur dessa risker ska förebyggas.


Dokumentation – utbildningsbevis/certifikat

Efter genomförd utbildning får deltagaren certifikat

 

Förkunskaper

Inga övriga förkunskaper krävs.

 

Kursinnehåll

  • Var finns kvartsdamm?
  • Lagstiftning och gällande regelverk
  • Vad är kvartsdamm?
  • Begränsning av dammnivåer, inbyggnad
  • Risker och spridning
  • Kontroll av skydd och utrustning
  • Hälsokontroller
  • Personlig skyddsutrustning
  • Riskbedömning och arbetsmiljö
  • Arbetsrutiner och dokumentation
  ID06

  Vill du koppla dina utbildningar till ditt ID06-kort? Brandskyddskoncept är ackrediterad kompetensregistrartor och kan registrera samtliga utbildningar du har gått hos oss.


  Kontakta oss så hjälper vi dig.

  Brandskyddskoncept försäkrade via IF
  Brandskyddskoncept medlem i Svebra
  Brandskyddskoncept återförsäljare av dafo brand
  Brandskyddskoncept heta arbeten arrangör
  Brandfarliga_arbeten_utbildning
  Brandskyddskoncept medlem i HLR rådet

  Undrar du något eller vill boka utbildning?

  Brandskyddskoncept blogg
  Brandskyddskoncept instagram
  Brandskyddskoncept Facebook
  Brandskyddskoncepts hemsida
  Brandskyddskoncept

  en del av

  Nordic Group Concept AB

  org. nr. 559114-2426