L-ABC

Brandskyddskoncept

ordnar utbildning och kurser i Första hjälpen, LABC, Hjärtlungräddning, HLR till alla främst i Stockholm men vi tar uppdrag i hela Sverige.Brandskyddskoncept ser till att företag, offentlig verksamhet och enskilda personer får sjukvårdsutbildning i Första Hjälpen L-abc, D-hlr med hjärtstartare & Hjärt-lung-räddning HLR. Skola, barnomsorg och föräldrar erbjuds kurser i HLR & Förstahjälpen L-abc.


HLR är förkortning för Hjärtlungräddning och L-abc i Första Hjälpen är förkortning för Lägesbedömning, Andning, Blödning, Chock. Som tillägg till olika första hjälpen & hlr kurser finns en påbyggnadsutbildning i D-HLR - HLR med hjärtstartare som tar ca 1½ - 3 timmar beroende på antal deltagare och innehåller teori med praktiska övningar.


Första hjälpen:

Vi hjälper till att öka kunskapen, handlingsberedskapen och tryggheten hos den enskilde individen och på arbetsplatsen främst i Stockholm men vi tar uppdrag i hela Sverige. Vårt utbildningsprogram följer Arbetsmiljöverket och dess föreskrifter om Akut omhändertagande såsom Förstahjälpen, Livräddning, , Första Hjälpen L-abc, Hjärt- och lungräddning, Hjärtstartare, HLR som omfattas av Arbetsmiljölagen.


Arbetsmiljölagen säger att det på arbetsplatser skall finnas beredskap och rutiner för Hlr, Hjärtstartare,  Första Hjälpen utbildning med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. Det skall finnas tillräckligt antal personer som kan ge Första Hjälpen & HLR på arbetsstället.

L-ABC...Första hjälpen


 

 • L-ABC principen
 • Kontrollera medvetande och andning
 • Skapa fria luftvägar, (heimlich manöver)
 • Placera en person i stabilt sidoläge
 • Larma, prioritering på olycksplats
 • Förebygga cirkulationssvikt
 • Emotionell Första Hjälp
 • Akuta sjukdomstillstånd och olycksfall:
 • Kramper, diabetes, allvarlig allergi - chock, bröstsmärtor, strok,
 • Brännskador och frätskador,
 • Skallskador, cirkulationsvikt, allvarlig blödning.
 • Utbildningen i L-ABC följer ryktlinjer från Första hjälp råden.
 • Vi kan titta närmare på just din arbetsplats och vilken behov ni har, därefter skräddarsyr vi utbildningen så den passar bättre för er.
 • Tid: 4 tim
 • Max antal deltagare: enligt överenskommelse
 • Pris:offert