BRANDSKYDDSANSVARIG

BRANDSKYDDSANSVARIG


Brandskyddsansvarig utbildning i Stockholm ger dig kunskap om exempelvis brandskydd, lagar och föreskrifter på arbetsplatsen. . Utbildningen som är både praktisk och teoretisk vänder sig till den i organisationen som har ansvar för brandskydd och riskhantering samt ansvariga för inköp av företagets brandskydd och brandskyddskontrollanter.

Under utbildningen får du kunskap om bland annat riskidentifiering, myndighetskrav och lagar samt vilka praktiska och ekonomiska konsekvenser en brand får. Efter avslutad utbildning ska du bland annat kunna planera och leda brandsäkerheten vid förändringar i verksamheten eller ombyggnationer, ansvara för organisationens kontrollverksamhet samt ha kunskap om gällande förordningar, föreskrifter och lagar.Målgrupp och syfte


Kursen vänder sig till den i företaget som har ansvar för företagets brandskydd och riskhantering, samt till brandskyddskontrollanter och ansvariga för inköp av företagets brandskydd.

Kursen behandlar bl a lagar och myndighetskrav, riskidentifiering, ekonomiska och praktiska konsekvenser av brand samt det ansvar som åligger företaget och dess brandskyddsansvariga och kontrollanter.


Utbildningsmål


Efter avslutad utbildning skall kursdeltagarna ha kunskap i:


 • att på ett kostnadseffektivt sätt organisera och planera företagets brandsäkerhet.
 • att leda och planera brandsäkerheten vid ombyggnader och förändringar verksamheten.
 • att besluta om brandsäkerhetsåtgärder och ha kännedom om de ekonomiska och praktiska konsekvenserna av vidtagna åtgärder.
 • att ansvara för kontrollverksamheten på företaget och ha kunskap om hur brandskyddskontroller utförs och behov av åtgärder före, under och efter tillsyn.
 • gällande lagar, förordningar och föreskrifter.


Kursinnehåll • Brandteori - uppkomst, spridning och brandförlopp
 • Risker, vad och vilka hotas vid en brand
 • Skador, skadeverkan
 • Skadeförebyggande och begränsande skydd
 • Utrymningsvägar
 • Val av släckredskap - vilka släckmedel finns
 • Praktiskt handhavande av brandsläckare och brandfilt
 • Släckövning
 • SBA, vad är det och hur går det till?
 • Lagstiftning.
 • Riskhantering
 • Regler och rutiner
 • Verksamhets- och byggnadsbeskrivning.
 • Riskinventering.
 • Brandskyddsorganisation.
 • Utbildningsplanering.
 • Kontrollsystem och uppföljning.
 • Vi hjälper er på plats i Stockholm och alla storstockholms kommuner som Solna, Kista, Lidingö, Danderyd, Vallentuna, Sollentuna, Huddinge, Haninge, Tyresö, Nacka, Salem, Botkyrka, Norrtälje, Farsta och Södertälje  eller i våra lokaler. Kolla starter på öppna utbildningar i Brandskyddskoncepts lokaler.


Brandskyddsansvarig utbildning Stockholm

Tidsåtgång


Brandskyddsansvarig utbildning i Stockholm

Tid:  6 timmar .

Dock det går att göra den till 3 timmar där vi går igenom

bara SBA i kundens lokal .


Plats

Brandskyddskoncepts lokaler


Pris:

2490 kr ex moms /person, lunch och fika ingår

xxxxxxxx
 
 
 
 
Godkänner