Liftutbildning

Mobila arbetsplattformar Grund/Rep
Liftutbildning/Mobila arbetsplattformar 


Övergripande syftet med att genomgå en liftutbildning är att bli en säker och riskmedveten liftanvändare. Efter avslutad utbildning med godkända resultat får deltagaren ett certifikat för lift som uppfyller kraven i arbetsmiljölagen samt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Detta är giltigt i fem år och ska sedan förnyas genom en repetitionsutbildning.


Pris 1,400.00 kr ex moms


Språk tillgängliga:


 • Svenska
 • Engelska 
 • Polska
 • Ryska
 • Spanska
 • Arabiska


Beskrivning 


Övergripande syftet med att genomgå en liftutbildning är att bli en säker och riskmedveten liftanvändare. Efter avslutad utbildning med godkända resultat får deltagaren ett certifikat för lift som uppfyller kraven i arbetsmiljölagen samt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Detta är giltigt i fem år och ska sedan förnyas genom en repetitionsutbildning.

 

Vem är kursen för?


Vår utbildning vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med liftar, exempelvis Saxlift, Skylift och Bomlift m.m. Det är en kurs för förare, arbetsledare, platschefer samt personer som i sitt arbete behöver kunskap om liftar och de arbetsmiljömässiga regler som gäller kring dessa.


Vad säger lagstiftningen?


Den här kursen följer den internationella standarden, översatt till den svenska

SS-ISO 18878:2013. Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:06 § 29)

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ska den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Arbetsgivare ska ha dokumentation över arbetstagarens kunskaper.

 
 
 
 
Webbutbildning_lift

Dokumentation – Certifikat


Efter genomförd utbildning och godkänt prov får deltagaren ett utbildningsbevis. Utbildningsbeviset är giltigt i 5 år. Har giltigheten gått ut så behövs en repetitionskurs för att erhålla ett nytt utbildningsbevis med 5 årig giltighetstid.

 

Förkunskaper

Deltagaren måste ha fyllt 18 år. Inga övriga förkunskaper krävs.

 

Kursinnehåll


 • Olycksstatistik
 • Arbetsmiljölagen & Arbetsmiljöverket
 • Stabilitet
 • Konstruktion & uppbyggnad
 • Fallskydd
 • Dagliga kontroller och fortlöpande tillsyn
 • Säkert handhavande
 • Säkerhetsfunktioner på liften
 • Daglig tillsyn
ID06

Vill du koppla dina utbildningar till ditt ID06-kort? Brandskyddskoncept är ackrediterad kompetensregistrartor och kan registrera samtliga utbildningar du har gått hos oss.


Kontakta oss så hjälper vi dig.

Brandskyddskoncept försäkrade via IF
Brandskyddskoncept medlem i Svebra
Brandskyddskoncept återförsäljare av dafo brand
Brandskyddskoncept heta arbeten arrangör
Brandfarliga_arbeten_utbildning
Brandskyddskoncept medlem i HLR rådet

Undrar du något eller vill boka utbildning?

Brandskyddskoncept blogg
Brandskyddskoncept instagram
Brandskyddskoncept Facebook
Brandskyddskoncepts hemsida
Brandskyddskoncept

en del av

Nordic Group Concept AB

org. nr. 559114-2426