Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare


Jordfelsbrytare räddar liv och skyddar mot både elolyckor och bränder.


Jordfelsbrytarens främsta funktion är att rädda liv och förhindra brand om ett elfel uppstår i en lägenhet eller villa.


Fördelar med en jordfelsbrytare

• Snabbheten hos en jordfelsbrytare gör att farliga situationer normalt inte hinner uppkomma när en person kommer i beröring med en spänningsförande del.

• Jordfelsbrytaren – inte säkringen – känner vid ett eventuellt fel av de små strömmarna som kan orsaka brand.

• Det är enkelt och billigt att installera en jordfelsbrytare.


Får jag installera en jordfelsbrytare själv?


Nej, det ska göras av behörig installatör. Men det finns bärbara jordfelsbrytare som du med fördel kan använda i bostäder där det inte finns en fast installerad jordfelsbrytare. De får du koppla in själv. Tänk på att en jordfelsbrytare för personsäkerhet ska vara märkt med 0,03A eller 30 mA. Även om du har en fast installerad jordfelsbrytare kan du koppla in portabla jordfelsbrytare ändå. Om något händer bryts endast strömmen för den del som är kopplad till den portabla jordfelsbrytaren och du slipper att strömmen bryts i hela hemmet.


Testa din jordfelsbrytare regelbundet


En jordfelsbrytare håller inte för evigt. Testa att den fungerar minst en gång i halvåret genom att kontrollera om strömmen bryts när du trycker på testknappen. Om strömmen inte bryts bör du genast kontakta en elinstallatör. Är jordfelsbrytaren portabel ska du lämna tillbaka den till butiken eller lämna den till elåtervinning.


Krav på jordfelsbrytare installerade i bostäder


Från och med den 1 januari 2000 finns det krav på jordfelsbrytare i nyproducerade bostäder, grundskolor, dagis och fritidhem. Från den 1 juli 2004 utökades kravet att omfatta även installationer som utvidgas eller ändras.

Jordfelsbrytare
Tillbakapil