BRANDUTBILDNING ENSAMKOMMANDE UNGDOMAR
Ensamkommande brandskyddskoncept
Brandskyddsutbildning ensamkommande brandskyddskoncept
Brandutbildning brandskyddskoncept
Brandutbildning Brandskyddskoncept
Brandutbildning ensamkommande brandskyddskoncept

BRANDUTBILDNING ENSAMKOMMANDE UNGDOMARVi har  genomfört en stort antal brandutbildning för ensamkommande ungdomar. Brandutbildningen är utmärkt redskap att förklara på ett pedagogisk sätt om riskerna med brand men även ansvar om man orsakar brand på allmän plats eller i HVB boendet.Brandutbildning för ensamkommande ungdomar, lär ungdomar om brandrisker i köket, utrymnings övningar

och  regler,

släcka brand i olja, släcka brand i kläder och gasolkar.


Brandkurs till ensamkommande i Stockholm, vill ni ha brandkurs utanför Stockholm är det bara att ringa så hjälper vi med bokningen.Vi  genomför utbildningen i våra lokaler, alternativt

kommer  till era lokaler och anpassar utbildningen efter era behov.

 

Kursen brandutbildning för ensamkommande ger god teoretisk kunskap

i att förebygga bränder och deltagarna får även öva sig i att släcka.


 

Kursen ger grundläggande kundskaper, både teoretiskt och praktiskt.

Alla deltagare erhåller kursintyg.KURSINNEHÅLL:

• Brandteori – uppkomst, spridning och brandförlopp

• Förstå brandlarm

• Risker

• Utrymningsvägar

• Val av släckredskap – vilka släckmedel finns

• Praktiska handhavande av brandredskap och brandfilt, brand i olja.

 

Målgrupp: Samtliga

Tid: 1-2 h

Max antal deltagare: 30

Pris: offert

Vi kan hjälpa med tolk dock beställaren står för kostnader.