Säkerhetsdörrar

SäkerhetsdörrarVad ska du tänka på när du väljer säkerhetsdörrar och brandklassade dörrar?


Den standard som gäller för dörrars inbrottsskyddande egenskaper är sedan 2011 den europeiska och tillika svenska standarden SS-EN 1627. Standarden testar dörrens egenskaper för inbrottskydd, inte låset.


Så testas brandklassade dörrar


Brandklassade dörrar testas enligt svensk och europeisk standard och delas in i olika klasser där bokstäverna i klasserna specificerar olika typer av funktionskrav, exempelvis E och EI. Till detta kopplas en siffra som visar vilken tid funktionskraven är uppfyllda. Brandtesterna utförs på komplett dörr med lås, tillbehör, beslag, karm med mera.


I typgodkännandet/certifikatet samt tillverkarens produktblad står det vilka krav som uppfylls samt vilka lås och beslag dörren är godkänd med. Dörren ska provas med ett brandklassat lås. Säkerhetsdörrar är dessutom ofta provade i olika ljudklasser, vilket kan ge en bättre ljudisolering.


Försäkringsbolagen ställer i vissa fall krav på ”godkänd låsenhet” i en dörr till bostad. För att uppfylla försäkringsbolagens krav på ”godkänd låsenhet” ska ytterdörren förses med ett så kallat tvåfunktionslås eller dubbla lås.


Viktig utrymningsväg


Vi på Brandskyddsföreningen anser att en utrymningsväg (ytterdörren) från bostad ska vara lätt öppningsbar utan nyckel. Därför är det lämpligt att du har ett vred på dörrens insida som öppnar låsregeln. Förse helst inte dörren med låsanordningar som kräver nyckel för öppning av lås från insidan. Det finns exempel på bränder då människor inte hittat nyckeln och därför inte tagit sig ut ur den brinnande bostaden.


När någon vistas i bostaden ska dörren alltid kunna öppnas från insidan utan nyckel!

Säkerhetsdörrar
Tillbakapil