Buller

Buller Utbildning
Bullers påverkan på både människor och miljö är en högaktuell fråga, bland annat på grund av det ökade bostadsbyggandet. Men också för att många regler och lagar nyligen har ändrats. Under den här utbildningen får du lära dig det senaste om vad lagen och arbetsmiljöverket säger om buller, och vilka åtgärder du kan ta till för att dämpa buller.


Pris 650.00 kr ex moms


Språk tillgängliga:

 • Svenska 
 • Engelska
 • Polska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godkänner
 
 
webbutbildning_buller

Beskrivning 


Bullers påverkan på både människor och miljö är en högaktuell fråga, bland annat på grund av det ökade bostadsbyggandet. Men också för att många regler och lagar nyligen har ändrats. Under den här utbildningen får du lära dig det senaste om vad lagen och arbetsmiljöverket säger om buller, och vilka åtgärder du kan ta till för att dämpa buller.

 

Målgrupp

Chefer, arbetsmiljöansvariga och berörda arbetstagare. Oavsett vilken bransch du jobbar inom kan du vara utsatt för olika typer av buller och många känner inte till riskerna.


Dokumentation – utbildningsbevis/certifikat

Efter genomförd utbildning får deltagaren certifikat

 

Förkunskaper

Inga övriga förkunskaper krävs.

 

Kursinnehåll

 • Riskerna med att utsättas för buller
 • Buller AFS 2005:16.
 • Åtgärder som man gjort eller kommer att göra för att ta bort eller minska riskerna.
 • Insats- och gränsvärden som gäller enligt föreskrifterna.
 • Riskbedömningar och mätningar samt beskrivning av vad de innebär och möjliga risker.
 • Skyddsutrustning
 • Upptäcka och rapportera tecken på hörselskador.
 • Rätt till hörselundersökningar och syftet med dessa.
 • Bra arbetsrutiner för att minska bullret arbetstagarna utsätts för.
 • Lagar, föreskrifter och förordningar.
 • Arbetsgivarens & arbetstagarens skyldigheter.
 • Kunskapsprov


MÅL MED UTBILDNINGEN: 

Att du som deltagare ska få god inblick i buller reglerna och förstå hur de tillämpas.