UTBILDNINGAR

Utbildning


Utbildningar i Brandfarliga Heta Arbeten, Fallskyddsutbildning, Liftutbildningar i Stockholm, Norrköping, Västerås och Gävle. Brandutbildning och HLR kurs. Boka din utbildning redan idag!! 

Heta arbeten

Brandfarliga Heta Arbeten


Brandfarliga Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som

medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand, vi har utbildning i Stockholm, Västerås, Norrköping och Gävle.

 

Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med

snabbroterande verktyg.

Brandfarliga Heta Arbeten finns i en mängd branscher.

Industri- och byggarbete, lantbruk, sjöfart och hantverk för att nämna några.

De som utför Heta Arbeten kallas hetarbetare / utförare.

Fallskyddsutbildning

FallskyddsutbildningVi erbjuder fallskyddsutbildning för allt höghöjdsarbete i Stockholm, eller på plats hos er. Vid arbeten på hög höjd där det föreligger fallrisk skall brukaren ha nödvändig kännedom om fallskyddsutrustningen samt känna till de risker arbeten på hög höjd innebär.  Vår instruktörer lär dig att jobba med en stor variation av fallskyddsutrustning, lär dig att lita på den och se dess fulla potential. Välkommen till en lärorik utbildning i fallskydd.

Liftutbildning_Stockholm

Liftutbildning LLP


Vi erbjuder liftutbildning i Stockholm, eller på plats hos er. 

I Sverige används mobila arbetsplattformar/liftar mer och mer inom många olika branscher. Tidigare tilläts i stort sett vem som helst att köra. Men olyckorna har varit många och ett antal dödsfall har inträffat. Därför har kraven skärpts. Nu krävs utbildning för att använda liftar. En olycka får inte inträffa på grund av bristande kunskap om liftens funktion eller de säkerhetsregler som gäller.

Brandutbildning brandskyddskoncept

Grundläggande Brandskyddsutbildning


Allmänkunskap i brand ger god teoretisk kunskap

i att förebygga bränder och

deltagarna får även öva sig i att släcka.

 

Lagen om skydd mot olyckor trädde i kraft 2004 och i den

ligger

ett stort ansvar för brandskydd

SBA utbildning Brandskyddskoncept

SBA - Systematisk brandskyddsarbeteVi kan hjälpa dig så att du kan komma igång på egen hand

eller bistå med extra stöd om

det behövs.

Systematiskt brandskyddsarbete behöver inte vara svårt.

En tjock dyr SBA-pärm som.....

Brandskyddskontrollant

Brandskyddskontrollant


Kursen I Stockholm vänder sig till de anställda inom företaget som

ansvarar brandskyddskontroll enligt organisationens SBA,

Systematiskt Brandskyddsarbete.

Brandskyddsansvarig utbildning Brandskyddskoncept

Brandskyddsansvarig


Utbildningen som är både praktisk och teoretisk

vänder sig till den i organisationen

som har ansvar för brandskydd och riskhantering samt ansvariga för

inköp av företagets brandskydd och brandskyddskontrollanter.

HLR utbildning Brandskyddskoncept

GRUNDUTBILDNING I VUXEN HLR MED HJÄRTSTARTARE

 


Deltagaren lär sig att självständigt agera

om en vuxen person drabbas av hjärtstopp.

Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning.

Hjärtstartare Brandskyddskoncept

GRUNDUTBILDNING I D-HLR

 

 Deltagaren lär sig att självständigt agera om

en vuxen person drabbas av hjärtstopp.

Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning.

Efter genomförd utbildning skall du kunna utföra

D-HLR enligt gällande svenska riktlinjer

Efter godkänd utbildning utfärdas

HLR barn Brandskyddskoncept


BARN HLR och OLYCKSFALL


Kursen Barn-HLR är avsedd för alla som är intresserade

och för de som jobbar med barn.

Deltagarna lär sig hur man gör HLR på barn från 0 år till pubertet.

Första hjälpen utbildning Brandskyddskoncept

 L-ABC - FÖRSTA HJÄLPEN


L-ABC principen

Kontrollera medvetande och andning

Skapa fria luftvägar, (heimlich manöver)

Placera en person i stabilt sidoläge