Sanering - inventering PCB

Sanering and Inventering av PCB-haltigt material

Kursen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper om de säkerhetsaspekter och den rivningsteknik som gäller för rivning av en byggnad eller del av en byggnad som innehåller PCB haltiga material. För utbildningen finns riktlinjer för innehåll och omfattning som
Riv & Saneringsentreprenörerna, Svenska Fogbranschens Riksförbund, Glasbranschföreningen, Svensk Planglasförening, Naturvårdsverket samt miljöförvaltningarna tillsammans har enats om.Pris 1100.00kr


Språk tillgängliga:

 • Svenska
 • Engelska
 • Polska
 
 
 
 
Webbutbildning_sanering_pcb

För vem?


Utbildning är ett stöd och ger kunskap för Fastighetsägare, Bostadsrättsföreningar, Konsulter, Miljöinventerade, Entreprenörer, Arbetsledare, Sanerare, Provtagare som behöver grundkunskaperna gällande dokumentation, ekonomi och ansvar. Det är nödvändig kunskap att veta var du kan hitta PCB för att inte begå miljöbrott vid rivningar renoveringar eller fönsterbyten.Kursinnehåll:

 • Vad är PCB?
  Medicinska aspekter
  Lagar, föreskrifter & förordningar
  Arbetsmiljö
  Risker, spridning & Skyddsåtgärder
  Provtagningsteknik & Inventering
  Dokumentation & Myndighetskontakt
  Personlig skyddsutrustning & maskiner
  Saneringsmetoder in- och utvändig sanering Avfallshantering
  Nerladdningsbara dokument & hjälpmedel m.m.

  Efter godkänt skriftligt prov erhålls intyg om genomförd kurs.
ID06

Vill du koppla dina utbildningar till ditt ID06-kort? Brandskyddskoncept är ackrediterad kompetensregistrartor och kan registrera samtliga utbildningar du har gått hos oss.


Kontakta oss så hjälper vi dig.

Brandskyddskoncept försäkrade via IF
Brandskyddskoncept medlem i Svebra
Brandskyddskoncept återförsäljare av dafo brand
Brandskyddskoncept heta arbeten arrangör
Brandfarliga_arbeten_utbildning
Brandskyddskoncept medlem i HLR rådet

Undrar du något eller vill boka utbildning?

Brandskyddskoncept blogg
Brandskyddskoncept instagram
Brandskyddskoncept Facebook
Brandskyddskoncepts hemsida
Brandskyddskoncept

en del av

Nordic Group Concept AB

org. nr. 559114-2426