Instruerad Person

Instruerad Person

Den 1 oktober 2018 ersattes den tidigare utbildningen Tillträde 14 av Instruerad person 17 som bland annat innebar en förändrad tillträdeshantering.


Enligt elsäkerhetslagstiftningen ska innehavaren av en elanläggning se till att arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen görs på ett sådant sätt och utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada.


Energiföretagen har skickat in 2021-06-23 varumärkesregistrering till Patent- och Registreringsverket och de har nu patent endast på varumärkena ESA, EBR och så

vidare, men inte på kurserna. Grunden till kursen bygger på svensk standard, se: SS-EN 50110-1


Vidare ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Publikationen  Instruerad Person är en anpassning av innehållet i Grund och Arbete och är tänkt att fungera som en anvisning för icke fackkunnig personal som ska utföra arbete i anslutning till en elanläggning där man tillämpar E-S-A, t.ex. vid arbete i ställverk och driftrum, för att uppfylla ovan ställda krav. Även personer med arbetsuppgifter som leder, planerar eller riskhanterar dessa arbeten ska ha motsvarande utbildning.


Pris 1400.00 kr ex moms


Språk tillgängliga:

 • Svenska
 • Engelska
 • Polska


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godkänner
 
 
Webbutbildning_ESA_instruerad_person

För vem?

Utbildningen vänder sig till icke fackkunnig personal som antingen ska utföra självständigt icke elektriskt arbete där det finns en elektrisk fara, t.ex. vid verksamhet i driftrum och ställverk. Alternativt att man utför arbete under ledning av fackkunnig elsäkerhetsledare.

Arbetsuppgifter kan vara Byggnadsarbeten, städning och målning i driftrum, montering av stängel runt anläggningar, service av släckutrustning, röjning, gräsklippning, kabelförläggning, rengöring mm.

Utbildningen är även lämplig för elanläggningsansvariga och eldriftledare, för att förstå appliceringen av tillträdeshanteringen i sin organisation.


Vad säger branschen?

Branschkrav inom energibranschen att personal som arbetar på anläggningen ska ha godkänd utbildning. Utbildningen ska repeteras minst vart 3:e år.


Vad säger lagen?

Personalen ska ha kunskap om innebörden & konsekvenserna av den elektriska faran, och ha utbildning om de säkerhetsåtgärder som är motiverade för att arbete ska kunna utföras på ett säkert sätt. Utbildningen ska repeteras regelbundet.

Innehavaren ska se till att personal som arbetar på elanläggningen ska utföra arbetet på ett sådant sätt att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada. Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd,
Elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet.


Dokumentation – utbildningsbevis/certifikat

Efter genomförd utbildning får deltagaren certifikat

 

Förkunskaper

Inga övriga förkunskaper krävs.

 

Kursinnehåll

 • Lagstiftning
  Elektriska faran
  Funktioner (roller) i organisation
  Säkerhetsavstånd vid icke elektriskt arbete
  Säkerhetsåtgärder
  Riskhantering
  Tillträdeshantering
  Arbetsmetoder m.m.
  Teoriprov


OBS.....

Tid för att göra kurs är satt till 2 månader, därefter stängs kursen automatiskt och för att öppna den igen så tar vi ut en administrativavgift på 295kr ex moms.