Mobilladdare

Mobilladdare


Det blir allt vanligare med bränder i batteriförsedda elektronikprodukter. Både de uppladdningsbara batterierna och själva laddaren kan börja brinna.


Varför kan det börja brinna när man laddar mobilen, datorn eller surfplattan?


Det har visat sig att det kan uppstå överhettning i själva USB-laddaren. Även de moderna litiumjonbatterierna har visat sig kunna bli ostabila vid olika driftlägen. Vid sådana situationer kan det uppstå en termisk effekt som gör att battericellerna exploderar eller börja brinna.


Vad kan man göra för att minska risken för brand i laddare?


Använd originalladdare och CE-märkta produkter.

Ladda på hårt underlag – inte i sängen eller soffan.

Se till att laddaren och sladden är hela. Kassera produkten så fort den går sönder!

Dra ut kontakten när du laddat klart.

Ha fungerande brandvarnare.

Om möjligt, undvik att ladda på natten. Ladda under uppsikt – antingen att du själv är i rummet eller att du har en fungerande brandvarnare där.

Tillbakapil
Mobilladdare brand