LITHIUM SLÄCKARE

Nu är den här! Första brandsläckaren som kan släcka brand i Lithiumbatterier!
Världens första Lithium brandsläckare som släcker bränder i lithiumbatterier. Lithiumbatterier blir allt vanligare och finns i dag i allt från mobiltelefoner till airboards med mera. Lithiumbatteriernas höga energitäthet innebär en viss explosions- och brandrisk.


Problemet med bränder i elektroniska produkter växer lavinartat.

Hittills har det inte funnits något effektivt sätt att släcka bränderna som orsakas av överhettning eller mekanisk skada i litiumbatterier.

Förrän nu.
Housegard Lithium brandsläckare


Housegard Lithium brandsläckare är utvecklad för att bekämpa högriskbränder. De är idealiska för hem, hotellrum, fordon, kollektiva och offentliga transportmedel, flyg, båtar, husvagnar, husbilar och vid särskilda brandprocesser som måste bekämpas i ett tidigt skede, innan de utvecklas till full brand.

 

Housegard Lith Ex innehåller det nya släckmedlet AVD (Aqueous Vermiculite Dispersion). AVD är ett vattenbaseret medel som innehåller små vermikulitmineraler, som bildar en keramisk platta som dels kyler ner branden och dels lägger sig som ett tätt skal över brandhärden och därmed kväver elden.

 

Vermikulit är ett naturligt förekommande mineral (ett Aluminium-Järn-Magnesium silikat) som lämpar sig att släcker bränder i metaller som Magnesium och Aluminium samt i lithium batterier. Vermikulit är helt ofarligt för manniskor, djur och andra levande organismer.Nu kan bränder från litiumbatterier släckas!

Litiumbatterier sitter i en rad produkter: mobiltelefoner, laptops, bilar, leksaker, verktyg, hoverboards, elcyklar, e-cigaretter, m m.

I Sverige har hundratals bränder och tillbud med rökutveckling inträffat de senaste åren. Särskilt allvarligt ser man på det ökande antal bränder och tillbud ombord på flygplan, såväl i kabiner som i bagageutrymmen.

När det gäller hoverboards har MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, registrerat 48 bränder sedan juli 2016. Den 16 maj stoppade Arbetsmiljöverket försäljningen av 10 av 13 modeller.

Lithium_brandsläckare_Housegard

Lithium brandsläckare Housegard 6L

Släckspray för lithiumbränder Housegard Lith-EX

Housegard Lithium brandsläckare är utvecklad för att bekämpa högriskbränder. De är idealiska för hem, hotellrum, fordon, kollektiva och offentliga transportmedel, flyg, båtar, husvagnar, husbilar och vid särskilda brandprocesser som måste bekämpas i ett tidigt skede, innan de utvecklas till full brand.

 

Housegard Lith Ex innehåller det nya släckmedlet AVD (Aqueous Vermiculite Dispersion). AVD är ett vattenbaseret medel som innehåller små vermikulitmineraler, som bildar en keramisk platta som dels kyler ner branden och dels lägger sig som ett tätt skal över brandhärden och därmed kväver elden.

 

Vermikulit är ett naturligt förekommande mineral (ett Aluminium-Järn-Magnesium silikat) som lämpar sig att släcker bränder i metaller som Magnesium och Aluminium samt i lithium batterier. Vermikulit är helt ofarligt för manniskor, djur och andra levande organismer.

Brand_lithium_batteri
Brand_lithium_batteri
Brandsläckare_lithium_batteri

Vad är AVD för brandsläckare?Brandsläckaren innehåller det nya släckmedlet AVD. AVD är ett vattenbaseret medel som innehåller små vermikulitmineraler, som bildar en keramisk platta som dels kyler ner branden och dels lägger sig som ett tätt skal över brandhärden och därmed kväver elden.

AVD sprutas ut som en dimma. Vermikulitpartiklarna i dimman fastnar på det brinnande materialet och skapar en täckande film över den brinnande ytan.

Vattnet kyler ner branden medans det hastigt avdustar. Tack vare minneralplattornas form binds de samman och skapar en obrännbar syrebarriär mellan branden och atmosfären.


Batterierna i sig utgör ingen fara. Men bränder kan uppstå om de överladdas, skadas eller utsätts för hög värme. Och då hjälper inte traditionella släckningsmetoder som brandskum, koldioxid eller vatten. Kort sagt: ingen släckmetod har visat sig effektiv innan AVD (Aqueous Vermiculite Dispersion) som nu i maj lanseras i Europa och USA


– Vi har höga förväntningar på AVD. Vi ser det som en helt unik produkt med en global marknad säger David Stonier, business development director på Dupré Minerals Ltd i England, som har världspatentet.

Han beskriver produkten som en vattenbaserad samling av vermikulitpartiklar.

– Vad som händer är att vattnet kyler ner eldhärden medan vermikuliten skapar en kvävande skorpa över den. Det har visat sig väldigt effektivt.