BRANDSKYDDSKONTROLLANT

Brandskyddskontrollant

 

Målgrupp och syfte

 

Brandskyddskontrollant utbildning. Kurs i Stockholm vänder sig till de anställda inom företaget som ansvarar för brandskyddskontroll enligt SBA.

Kursen behandlar bl a brandskyddskontrollantens funktion och roll samt lagar och myndighetskrav gällande SBA. Kursen ger också anvisningar brandförebyggande åtgärder och brandskyddsutrustning.

 

Utbildningsmål

 

Efter avslutad utbildning skall kursdeltagarna ha kompetens att genomföra brandskyddskontroll och aktivt bidra till en högre brandsäkerhet på företaget. Kursdeltagarna skall ha kunskap att förebygga de brandrisker som finns på arbetsplatsen och informera brandskyddsansvarig vid fel och brister i brandskyddet.

 

Kursdeltagarna skall också uppnå färdighet i:

 

  • att bedöma risker för brand
  • att utföra egenkontroll - Hur gör man kontrollronder och annan brandskyddskontroll?
  • att arbeta med checklista
  • att arbeta med förebyggande brandskydd - tips och råd om hur ni kan arbeta för att höja brandskyddet i er verksamhet.
  • att initiera och följa upp åtgärder för avhjälpande av brister inom kontrollområde
  • att informera och utbilda nyanställd om organisationens brandskydd
  • att följa upp och sammanställa tillbudsrapportering samt rapporter från kontrollronder
  • att avrapportera brandskyddsarbetets status, inträffade tillbud och brister till brandskyddsansvarig
  • SBA – systematiskt brandskyddsarbete
  • att med olika brandredskap rädda människoliv och snabbt kunna släcka en begynnande brand

 

 

Tidsåtgång

 

Utbildningens längd är ca 2- 3 timmar.

 

Plats

Normalt i kundens egna lokaler i samband med implementering av SBA

 

Pris

1490 kr ex moms/person

Brandskyddskontrollant utbildning Stockholm
Brandskyddskoncept försäkrade via IF
Brandskyddskoncept medlem i Svebra
Brandskyddskoncept återförsäljare av dafo brand
Brandskyddskoncept heta arbeten arrangör
Brandskyddskoncept medlem i HLR rådet

Undrar du något eller vill boka utbildning?

Brandskyddskoncept blogg
Brandskyddskoncept instagram
Brandskyddskoncept Facebook
Brandskyddskoncepts hemsida

 

 

 

Brandskyddskoncept

en del av

Nordic Group Concept AB

org. nr. 559114-2426