BLUE CAN

Blue Can reserv vatten är nödvatten för krisberedskap 72 timmar i hemmet. Vattnet har en hållbarhet på 50 år och är förpackade i aluminiumburkar.

Ett så rent vatten att det tål att lagras i decennier


Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel. Oavsett i vilken situation du befinner dig i, så måste du dagligen säkerställa tillgången till ett rent och friskt dricksvatten. Vid en krissituation är detta ingen självklarhet!

Blue Can´s vatten är så rent som ett dricksvatten någonsin kan bli. Genom en avancerad och högteknologisk reningsprocess, tas i princip allt ovälkommet i vattnet bort. Kvar blir ett superrent och mycket gott dricksvatten. Självklart innehåller vattnet fortfarande de mineraler kroppen behöver. Det är Blue Cans extrema renhet som möjliggör den extremt långa lagringstiden.

Ren_vatten_på_burk
Blue_can
Ren_vatten_i_50_år

Vill du veta mer , boka möte eller bara beställa

 
 
 
 

Företag/organisationer


Lagrat nödvatten - en avgörande del av nödvattenförsörjningen

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) konstaterar i sin rapport Risker och förmågor 2014 (läs här), att störningar inom elförsörjningen, dricksvattenförsörjningen, elektroniska kommunikationer samt hälsovård, sjukvård och omsorg är de som främst ger allvarliga konsekvenser i samhällets funktionalitet. I rapporten har MSB identifierat de risker och sårbarheter, som kan medföra betydande konsekvenser för samhället. Man säger att konsekvensernas omfattning påverkas av den förmåga som finns i samhället att förebygga och hantera kriser.

MSB fastställer i denna rapport, att krisberedskapsarbetet behöver fokusera på bland annat vattenförsörjningen.

Ansvariga aktörer bör säkerställa tillgången på dricksvatten, genom exempelvis reservvattentäkter eller nödvatten.

Ansvariga aktörer bör fortsätta att utveckla och systematiskt öva rutiner för användning av reservvattentäkter och nödvatten i samhällsviktig verksamhet.


Blue Can nödvatten fyller glappet

Respektive kommun ansvarar för vattentillförseln till sina kunder. De flesta kommuner har påbörjat arbetet med att skapa en handlingsplan för kris- och nödsituationer kopplat till vattenförsörjningen - en så kallad nödvattenplan.

VAKA, den nationella vattenkatastrofgruppen, ger stöd på plats eller via telefon till kommuner och dricksvattenproducenter i kriser som rör dricksvattenområdet, men också till länsstyrelser och centrala myndigheter.

Genom VAKA kan nationell utrustning för nödvatten-försörjning lånas. Dessa lager finns på sex platser i landet. Vid en nödsituation är planen att de nationella nödresurserna skall transporteras ut till den behövande regionen, fyllas med rent vatten och därefter distribueras ut till brukarna.

Totalt försörjer dessa nationella nödresurser ca 350 000 människor/dygn.

Tidsaspekten och tillgängliga resurser gör att prioriteringar kommer att behövas göras.

 

Samhällsviktig verksamhet får högsta prioritet.

Privatkunder


Alla skall klara sig utan samhällets stöd - i minst 72 timmar.

MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) uppmanar alla medborgare, att säkerställa en egen beredskap för att klara sig utan samhällets stöd - i minst 72 timmar.


Samhällets resurser är begränsade. Vid en större samhällskris kommer de begränsade resurserna riktas mot samhällsviktig verksamhet. Vi övriga - vi får klara oss själva.   

Att lagra vatten

Tillgången till vatten är en nödvändighet. Normalsvensken förbrukar dagligen närmare 160 liter vatten, varav ca 10 liter åtgår för matlagning och dryck. 


Vi rekommenderar att du alltid förvarar en tillräckligt stor mängd Blue Can Nödvatten i hemmet. Ingen kan förutsäga när vattnet försvinner ur ledningarna!

Det finns alternativ till Blue Can nödvatten. Du kan förvara motsvarande mängd dricksvatten i form av bordsvatten i flaska eller själv tappa upp kranvatten i rengjorda dunkar eller i PET-flaskor. Butikens flaskvatten har en hållbarhet på cirka 1 år. Det egenlagrade dricksvattnet, om det hålls svalt och mörkt, håller sig i minst en vecka - men det kan hålla sig längre beroende på vattnets och förvaringskärlens renhetsgrad.

Du kan även förlänga hållbarheten med reningstabletter. Skriv upp datumet så vet du när du tappade upp vattnet. Se även till att det finns dunkar avsett för vatten hemma. När kommunens nödvatten finns tillgängligt (planeras att leverereras ut i tankbil till någon central plats i kommunen) - då behöver du en egen dunk för att hämta vattnet med.


Vi tycker att allt blir så mycket enklare - med en låda Blue Can Nödvatten i garderoben.

Beroende på krissituationens omfattning och utbredning - kan det dröja timmar eller dygn innan hjälpen når fram.

/"_timmar_krisberedskap

Om Blue Can Nödvatten


Blue Can (Inc) har tillverkat och levererat sitt nödvatten i USA sedan 2013. Sedan 2016 säljs deras produkter även i Asien. Från och med december 2017 finns Blue Can även i Europa. Importör och ansvarig distributör i Europa är Scanems AB (Scandinavian Emergency and Menthorship Services AB).Vattnet - vårt viktigaste livsmedel.

Blue Can nödvatten är framtaget för att säkra vattentillgången, för alla som behöver vara redo i kris- och nödsituationer.

Tillgången till dricksvatten kan snabbt och helt utan förvarning brytas, t ex genom elavbrott, olyckor, smitta eller på grund av rena sabotage.

Den 50-åriga hållbarheten gör Blue Cans unika premiumvatten idealiskt för en ökad krisberedskap.Blue Can - rent vatten

Amerikanska Blue Can Water är den världsledande tillverkaren av nödvatten  - med en garanterad lagringstid på femtio år! Blue Cans vatten smakar endast vatten (inga bismaker eller tillsatser) och är alltid lika fräscht och rent - oavsett om du behöver nyttja ditt nödvatten idag, om fem eller om femtio år. Med Blue Can dricksvatten klarar du krisen.Reningsprocessen

Genom en högteknologisk filtrerings-process i tolv steg, renas vanligt kommunalt dricksvatten. Efter denna reningsprocess, tappas vattnet upp i speciellt utformade och trycksatta aluminiumburkar.

Blue Cans avancerade reningsprocess säkerställer att allt som kan påverka dricksvattnets kvalité vid lång förvaring (virus, bakterier, alger, kemikalier m.m.) nogsamt destrueras och avlägsnas.Renat och steriliserat - men inte destillerat

Blue Cans nödvatten är extremt rent, det innehåller mindre än 1ppm (parts per million) TDS (total dissolved solids). Blue Cans nödvatten är alltså  steriliserat, men innehåller fortfarande de salter och mineraler som dricksvatten av högsta kvalité skall innehålla. Kvalitetskontroller

Blue Can säkerställer kontinuerligt kvaliten på sin produkt - genom egna och ett flertal externa laboratorietester.

Varje leverans till Europa kontrolleras dessutom genom minst ett oberoende laboratorietest i Sverige.

Det kan ladda ner och läsa det senaste europeiska laboratorietestet via länken:

Laboratorieprotokoll 171015

Tillverkarens stora vattenrapport kan du läsa här (på engelska):

Laboratorietest Sverige

Certificate of Analysis Mer än vatten i en burk

Alla Blue Cans aluminiumburkar är invändigt behandlade med dubbla lager av liner (epoxy). Denna liner skyddar vattnet från själva aluminiumet - för att undvika smaksättning och för att inte vattnet skall påverka burkens livslängd negativt. Efter påfyllnad trycksätts burkarna med livsmedelsklassad kvävgas.

Detta gör att ditt nödvatten förvaras hermetiskt skyddat i sin behållare i decennier.

Rent vatten behåller sin kvalité i evighet - så länge det inte tillförs eller påverkas av t ex syre, UV-ljus, bakterier, virus, kemikalier m.m.

Till skillnad från plastkärl (PET), är aluminiumburkar mycket okänsliga för yttre påverkan, t ex UV-ljus, kemikalie-kontakt, temperaturfluktationer m.m.

Blue Cans nödvatten kan förvaras i de flesta typer av tempererade utrymmen,  t ex bilen, båten, källaren, garaget m.m.

Förvaring: +1oC till +60oC

 

Blue Cans aluminiumburk -

ett optimalt kärl för långtidsförvaring.

En smart förpackning

En portion vatten

Blue Cans 35cl aluminiumburkar gör att distrubitionen i en krissituation blir både enkel och effektiv. Det krävs inga tids- och resurskrävande överfyllningar mellan kärl, vilket avsevärt minskar belastningen på distributionsansvarig personal och minimerar risken för smitta och ofrivillig kontaminering.

Robust 24-packslåda

Blue Can nödvatten levereras i en extra kraftig 24-packslåda, som är speciellt framtagen för långtidsförvaring.

Den totala vattenvolymen i lådan, motsvarar cirkabehovet av dricksvatten för en vuxen person i tre dygn - ca 8,5 liter.

 

Enligt European Food Safety Authoriety (EFSA) är det minsta vätskebehovet för en person ca 30ml/kg kroppsvikt/dygn.

 

En låda med Blue Can Nödvatten,

motsvarar vätskebehovet i tre dygn för en person som väger ca 90 kg.


Förvara stora kvantiteter

Blue Can 100-palett rekommenderas vid  långtidsförvaring av stora volymer.

Den inplastade paletten innehåller 100 stycken 24-packslådor med Blue Can, totalt 851 liter vatten.

Paletterna är staplingsbara i två lager och kan förvaras i de flesta tempererade utrymmen.


Garantivillkor

Tillverkaren Blue Can, Nevada USA, lämnar 50 års garanti (från tillverkningsdatumet) på sin produkt - förutsatt att produkten transporteras och förvaras i enlighet med tillverkarens instruktioner. Läs mer om gällande Garantivillkor>> Ladda ner 

För reklamation och frågor gällande garantivillkor, vänligen skriftligen kontakta oss.

 


Pall_med_blue_can

BLUE CAN NÖDVATTEN - 100-PALETT


Vid lagerhållning av större kvantiteter, rekommenderas Blue Cans 100-palett. Paletten är staplingsbar i två lager, är inplastad och innehåller 100 stycken 24-packslådor (totalt ca 850 liter nödvatten per palett). Vattenvolymen motsvarar dryck- och matvattenbehovet i en nödsituation för cirka 300 personer per dygn.

Total vattenvolym: 851,7 liter

Vikt: 900,18 kg

Mått: 122 x 102 x 176cm

Förvaringstemperatur: +1oC till +60oC

Vid köp av större kvantiteter - begär offert.