UTBILDNINGAR
Heta arbeten

HETA ARBETEN

 

Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som

medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand.

Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med

snabbroterande verktyg.

Heta Arbeten finns i en mängd branscher.

Industri- och byggarbete, lantbruk, sjöfart och hantverk för att nämna några.

De som utför Heta Arbeten kallas hetarbetare

Brandutbildning brandskyddskoncept

Grundläggande Brandskyddsutbildning

 

Allmänkunskap i brand ger god teoretisk kunskap

i att förebygga bränder och

deltagarna får även öva sig i att släcka.

Lagen om skydd mot olyckor trädde i kraft 2004 och i den

ligger

ett stort ansvar för brandskydd

Brandutbildning Brandskyddskoncept

Brandutbildning ensamkommande ungdomar

 

Brandutbildning för ensamkommande ungdomar, vi lär ut på ett pedagogiskt

sätt risker och brandkunskap till ensamkommande ungdomar.

SBA utbildning Brandskyddskoncept

SBA - Systematisk brandskyddsarbete

 

 

Vi kan hjälpa dig så att du kan komma igång på egen hand

eller bistå med extra stöd om

det behövs.

Systematiskt brandskyddsarbete behöver inte vara svårt.

En tjock dyr SBA-pärm som.....

Brandskyddskontrollant

Brandskyddskontrollant

 

Kursen I Stockholm vänder sig till de anställda inom företaget som

ansvarar brandskyddskontroll enligt organisationens SBA,

Systematiskt Brandskyddsarbete.

Brandskyddsansvarig utbildning Brandskyddskoncept

Brandskyddsansvarig

 

Utbildningen som är både praktisk och teoretisk

vänder sig till den i organisationen

som har ansvar för brandskydd och riskhantering samt ansvariga för

inköp av företagets brandskydd och brandskyddskontrollanter.

HLR utbildning Brandskyddskoncept

GRUNDUTBILDNING I VUXEN HLR MED HJÄRTSTARTARE

 

Deltagaren lär sig att självständigt agera

om en vuxen person drabbas av hjärtstopp.

Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning.

Hjärtstartare Brandskyddskoncept

GRUNDUTBILDNING I D-HLR

Deltagaren lär sig att självständigt agera om

en vuxen person drabbas av hjärtstopp.

Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning.

Efter genomförd utbildning skall du kunna utföra

D-HLR enligt gällande svenska riktlinjer

Efter godkänd utbildning utfärdas

HLR barn Brandskyddskoncept

 

BARN HLR och OLYCKSFALL

 

Kursen Barn-HLR är avsedd för alla som är intresserade

och för de som jobbar med barn.

Deltagarna lär sig hur man gör HLR på barn från 0 år till pubertet.

Första hjälpen utbildning Brandskyddskoncept

L-ABC - FÖRSTA HJÄLPEN

 

L-ABC principen

Kontrollera medvetande och andning

Skapa fria luftvägar, (heimlich manöver)

Placera en person i stabilt sidoläge

Brandskyddskoncept försäkrade via IF
Brandskyddskoncept medlem i Svebra
Brandskyddskoncept återförsäljare av dafo brand
Brandskyddskoncept heta arbeten arrangör
Brandskyddskoncept medlem i HLR rådet

Undrar du något eller vill boka utbildning?

Brandskyddskoncept blogg
Brandskyddskoncept instagram
Brandskyddskoncept Facebook
Brandskyddskoncepts hemsida

 

 

 

Brandskyddskoncept

en del av

Nordic Group Concept AB

org. nr. 559114-2426